Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Aktualności

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłaconych w roku 2016 i 2017

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

„PRACA DLA NAS 2017”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt   „PRACA DLA NAS 2017"   w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi   CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie GRUPA DOCELOWA Uczestnikami programu będą osoby bezrobotne z terenu powiatu człuchowskiego: -...

NOWE PERSPEKTYWY 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt   „NOWE PERSPEKTYWY 2017"   w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku w regionach wysokiego bezrobocia oraz na...

Program Regionalny "GRYF"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt Program Regionalny „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – Gryf" CEL PROGRAMU Wspieranie zatrudnienia dla bezrobotnych mieszkańców wsi realizowane w szczególności w oparciu o usługi i branże rozwijające się na obszarach wiejskich takie jak: budownictwo, przedsięwzięcia związane z...

Dodatkowy nabór wniosków KFS!

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.     Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie w terminie :   od 07.06.2017 r. do...

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę