Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Aktualności

TARGI PRACY, EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDYNI

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w: Gdyńskich Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą się 30 maja 2017 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w Hali Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (III)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (III)"   " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Dodatkowy nabór wniosków KFS!

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.     Przyjmowanie wniosków prowadzone będzie w terminie :   od 27.04.2017 r. do...

„Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 - Zatrudnienie, Działanie 5.1– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.2.- „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych" w ramach...

Nowe perspektywy 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „NOWE PERSPEKTYWY 2017" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach...

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę