Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Aktualności

Nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia

W związku z przyznaniem środków PUP w Człuchowie ogłasza nabór wniosków na realizację zadania "Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia". Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków. Wniosek wraz z załącznikami do pobrania pok 210 lub na stronie internetowej (w zakładkach: Na skróty / dokumenty do pobrania /...

Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, iż w ramach realizacji Projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (II) " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I , Działanie 1.1 Wspieranie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (II)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (II)" "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków KFS z rezerwy ministra

      UWAGA!!!   W związku z przyznaniem środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie ogłasza z dniem 8 lipca 2016 roku nabór wniosków o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Kwota przyznanych środków wynosi 75,0 tys. zł. Średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na 1 pracownika nie może przekroczy kwoty...

Zamknięcie naboru wniosków z KFS na 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, iż z dniem 01.05.2016r. zamyka nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2016.

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę