Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Aktualności

Zatrudnienie cudzoziemców 2018

Jak zatrudnić cudzoziemca? Podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii)

DODATKOWY nabór - Rezerwa KFS

Nabór wniosków w ramach środków rezerwy KFS!!!   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Środki rezerwy Krajowego...

Nabór wniosków PO WER

O G Ł O S Z E N I E Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim III" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, posiada środki na: podjęcie działalności gosporadczej bony na zasiedlenie bony szkoleniowe Projekt jest skierowany do osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających...

Nabór wniosków RPO

O G Ł O S Z E N I E   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że  w ramach Projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim III" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, posiada środki na: utworzenie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest...

Dodatkowy nabór wniosków w ramach rezerwy KFS!

Nabór wniosków w ramach środków rezerwy KFS!!!   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Środki rezerwy Krajowego...

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę