Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Aktualności

Informacja o projekcie "Jutro pracuję u siebie!"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizuje projekt   "Jutro pracuję u siebie!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) m.in. z terenu powiatu słupskiego i pozwala uczestnikom pozyskać bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy. Obejmuje również wsparcie szkoleniowo-doradcze i...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - PRIORYTETY

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017: - w sparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna ; - wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowyc h; - wsparcie kształcenia ustawicznego...

Barometr zawodów 2017

  Już znamy wyniki Barometru zawodów dla powiatu człuchowskiego i województwa pomorskiego na  2017rok. Barometr zawodów to badanie, które zostało przeprowadzone  po raz drugi w powiecie człuchowskim oraz województwie pomorskim.  Badanie zleciło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Badanie wskazuje, w jakich zawodach będzie łatwiej, a w jakich...

Nabór osób bezrobotnych na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, iż w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (III) " oraz w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)" prowadzi nabór osób bezrobotnych na następujące szkolenia: Rzeźnik –...

ZAKOŃCZENIE naboru wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, iż z dniem 08.12.2016r. zakończony został nabór wniosków o przyzanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę