Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
"Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (II)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 - Zatrudnienie, Działanie 5.1– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę