Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

PROGRAM REGIONALNY „PRACA DLA POMORZAN" - 2024 CEL PROGRAMU Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na...

Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (I)   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych...

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH CUDZOZIEMCÓW, W TYM OBJĘTYCH OCHRONĄ MIĘDZYNARODOWĄ CEL PROGRAMU Celem programu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową GRUPA DOCELOWA Uczestnikami...

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA WSI   CEL PROGRAMU Celem programu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi GRUPA DOCELOWA Uczestnikami programu są bezrobotni z terenu powiatu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę