Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłaconych w roku 2016 i 2017

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie...

„PRACA DLA NAS 2017”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt   „PRACA DLA NAS 2017"   w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi   CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w...

NOWE PERSPEKTYWY 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt   „NOWE PERSPEKTYWY 2017"   w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus CEL PROGRAMU Celem...

Program Regionalny "GRYF"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt Program Regionalny „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – Gryf" CEL PROGRAMU Wspieranie zatrudnienia dla bezrobotnych mieszkańców wsi realizowane w szczególności w oparciu o usługi i branże...

Dodatkowy nabór wniosków KFS!

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i...

TARGI PRACY, EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDYNI

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w: Gdyńskich Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą się 30 maja 2017 r. w godzinach 10.00 - 14.00 w Hali Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 ...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (III)”

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (III)"   " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Dodatkowy nabór wniosków KFS!

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i...

„Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt: „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)"   współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 - Zatrudnienie, Działanie 5.1– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty...

Nowe perspektywy 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „NOWE PERSPEKTYWY 2017" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus CEL PROGRAMU Celem projektu jest...

Wyświetlanie 1 - 10 z 69 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę