Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Ogłoszenia

Aktualności

Ankieta dla pracodawców dotycząca potrzeb zatrudnieniowych i szkoleniowych na 2017 rok.

Ankieta dla pracodawców Celem poniższej ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących potrzeb zatrudnieniowych pracodawców oraz określenie zakresu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie. W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej rzetelne wypełnienie i przekazanie jej do Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie na adres siedziby urzędu: 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a lub adres...

Nabór wniosków

OGŁOSZENIE ! Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie ogłasza nabór wniosków  na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania środków

Zakończenie naboru wniosków

Z uwagi na wykorzystanie środków na projekt "Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla osób do 30 roku życia" zamyka sie nabór wniosków.

Nabór na szkolenie: SPAWACZ MAG-135

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w ramach projektu EFS PO WER, projekt: " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (II) ", do dnia 15 listopada 2016r. prowadzi nabór na szkolenie: spawacz spoin pachwinowych blach i rur w metodzie MAG-135 . Szkolenie skierowane jest do osób do 30 roku życia. Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Człuchów, pok. 106 lub pod nr tel: 59...

Nabór wniosków

OGŁOSZENIE ! Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie ogłasza nabór wniosków na utworzenie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania środków

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę