Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Aktualności

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH na 2017 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych do szkolenia. Analiza wypełnionych przez Państwa ankiet będzie pomocna przy planowaniu tematyki szkoleń zawodowych w 2017 roku i umożliwi dopasowanie oferty szkoleniowej do Państwa oczekiwań. Uzyskane informacje będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb tutejszego...

NOWE PERSPEKTYWY

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „NOWE PERSPEKTYWY" w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie GRUPA DOCELOWA Uczestnikami programu będą osoby bezrobotne z terenu powiatu człuchowskiego:- w wieku 30-50 lat   ...

TERAZ MY

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „TERAZ MY" w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia)   CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu człuchowskiego (z wyłączeniem osób bezrobotnych w wieku do...

Nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia

W związku z przyznaniem środków PUP w Człuchowie ogłasza nabór wniosków na realizację zadania "Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia". Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków. Wniosek wraz z załącznikami do pobrania pok 210 lub na stronie internetowej (w zakładkach: Na skróty / dokumenty do pobrania /...

Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, iż w ramach realizacji Projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (II) " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I , Działanie 1.1 Wspieranie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu...

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę