Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Ogłoszenia

Aktualności

 • Refundacja stanowiska pracy

  OGŁOSZENIE       Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, iż z dniem 14.11.2019 r. zostaje wznowiony  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (IV)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach ...

 • SZKOLENIE OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

  SZKOLENIE OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM Firma  IGD Consulting organizuje szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym" .   Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które mają minimum wykształcenie średnie oraz chciałby pracować z dziećmi w wieku do lat 3, a nie mają odpowiednich kwalifikacji. Cykl szkoleń zawodowych Opiekun w żłobku lub klubie malucha realizowany jest przez...

 • III NABÓR Z REZERWY KFS

  NABÓR -REZERWA KFS Nabór wniosków w ramach środków z REZERWY KFS!!!   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym co najmniej jeden z priorytetów Rada Rynku Pracy Rada Rynku Pracy...

 • Refundacja stanowiska pracy

      OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, iż z dniem 30.10.2019 r. zostaje wznowiony  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (IV)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w...

 • Informacja o projekcie "WORK & LIFE BALANCE HUB"

  Działania w projekcie są skierowane do 400 małych przedsiębiorstw (40 + 360), które zatrudniają od 10 do 49 pracowników włącznie (z branż usługowej, handlowej, przemysłowej i budowlanej).

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2019r.

Wykres stopa bezrobocia październik 2019 rok
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę