Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę