Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Aktualności

Program Rodzina 500+

   Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż od dnia od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500 +, które będą wypłacane od 1 października br. Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego na...

Szkolenie w zawodzie KIEROWCY AUTOBUSU

                 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że prowadzi nabór na szkolenie w zawodzie kierowcy autobusu . Oferta urzędu obejmuje szkolenie na prawo jazdy kat. D wraz z...

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia

PUP w Człuchowie ogłasza nabór wniosków na realizację zadania "Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia". Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków. Wniosek wraz z załącznikami do pobrania pok. 213 lub na stronie internetowej (w zakładkach: Na skróty / dokumenty do pobrania / Pracodawcy i przedsiębiorcy/ Refundacja...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów wypłaconych w roku 2016 i 2017

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

„PRACA DLA NAS 2017”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt   „PRACA DLA NAS 2017"   w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi   CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie GRUPA DOCELOWA Uczestnikami programu będą osoby bezrobotne z terenu powiatu człuchowskiego: -...

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę