Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w ramach realizowanego Projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (III)" informuje, że nabór osób do udziału w Projekcie został zakończony.

SKRÓCONE GODZINY PRACY URZĘDU

W ZWIĄZKU Z UPAŁAMI, KTÓRE POWODUJĄ, ŻE WARUNKI PRACY NIE ODPOWIADAJĄ PRZEPISOM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I STWARZAJĄ BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA...

PRACA DLA NAS 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „PRACA DLA NAS 2018" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi   CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w...

BĄDŹ AKTYWNY 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „BĄDŹ AKTYWNY 2018" w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych   CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie GRUPA...

PRACA 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „PRACA 2018" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej   CEL PROGRAMU Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w...

Metropolitarne Targi Pomorza w Gdańsku

ZAPROSZENIE Gdański Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zapraszają do udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, które odbędą się   18 kwietnia 2018r. w gdańskim AmberExpo. Wydarzenie rozpocznie się o 10:00 i potrwa 6 godzin. Metropolitalne Targi Pracy Pomorza to jedna z...

NABÓR - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nabór wniosków w ramach środków KFS!!!   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W związku ze zmianą przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zatrudnienie cudzoziemców 2018

Jak zatrudnić cudzoziemca? Podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii)

DODATKOWY nabór - Rezerwa KFS

Nabór wniosków w ramach środków rezerwy KFS!!!   Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie uruchamia nabór wniosków o przyznane środków z Rezerwy Krajowego Funduszu...

Wyświetlanie 11 - 20 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę